DOOR DE JAREN HEEN

DOOR DE JAREN HEEN

De bouw van de nieuwe punter voor Fluistervaren Zutphen die de naam "Jan Nieuwburg" is gaan dragen. (bouw 2020)

De bouw van een rondvaartpunter voor Engeland. (bouw begin 2000)

De bouw van een Noordwesthoek Punter. (bouw 2007)

De bouw van een Kamper Punter. (bouw 2007)

De bouw van een Beulakermeer punter met elektromotor in het roer. De punter heet Groma 92 (bouw 2019)    

Deze serie geeft heel mooi stap voor stap de punterbouw weer! 

De bouw van Beulakermeerpunter 'Via Torba'. (bouw 2021)