Beulakermeerpunter verkocht

 7.700

De punter is voorzien van:

Mast met Spriettuig (grootzeil en fok)

Giek

Houten blokken

handgeknoopte stootwillen

roeidollen met spanen

vaarboom

Kortom een zeer complete punter